Google+ Roman Stoszek

JUDr. ROMAN STOSZEK

preklady a úradné preklady v slovenčine a v taliančine
Bratislava, Žilina, Prešov, Piešťany, Liptovský Mikuláš
bezproblémové dodanie úradných prekladov na dobierku po celej SR

slovensky italiano

Kontaktné informácie

Vybavenie obchodných a iných služieb v Taliansku

Autor: JUDr. Roman Stoszek

Táto služba je určená najmä pre podnikateľov, ktorí cestujú do Talianska na obchodné rokovanie a potrebujú tlmočníka alebo pre osoby, ktoré poveria profesionála vyjednaním obchodnej alebo inej záležitosti v cudzej krajine (Taliansko). Osoba, ktorá vybavuje v mene klienta (splnomocnenec) má zodpovednosť voči svojmu klientovi plynúcu mu z ustanovení Občianskeho zákonníka o príkaznej alebo mandátnej zmluve (prípadne si vzťah dojednajú inak). Takáto služba ušetrí klientovi jeho čas a peniaze (nižšie o jeho náklady na ubytovanie a stravu). Prekladateľ právnik má vzdelanie a skúsenosti viesť obchodné rokovanie tak, aby vzbudilo v partnerovi dojem vysokej úrovne a profesionality klienta, keďže dbá o výber spolupracovníkov, ktorý prídu do styku s obchodným partnerom.

Táto služba nemusí nutne zahŕňať cestovanie do Talianska. V praxi ide často o prosté vytelefonovanie nejakej záležitosti, telefonický prieskum situácie, zber dát, atď. Klient dostane kvalitného sprievodcu v zvukovom labyrinte cudzej krajiny.