Google+ Roman Stoszek

JUDr. ROMAN STOSZEK

úradné preklady v slovenčine a v taliančine
Bratislava, Žilina, Prešov, Piešťany, Liptovský Mikuláš
bezproblémové dodanie úradných prekladov na dobierku po celej SR

slovensky italiano

Kontaktné informácie

Úradné preklady zo slovenčiny do taliančiny a opačne

Ponúkam exkluzívne úradné preklady z taliančiny do slovenčiny a opačne. Zárukou kvality a odbornosti prekladov je moje právnické vzdelanie na Slovensku a v Taliansku, ako aj prax v práve medzinárodného obchodu a v talianskom obchodnom práve. Vyhotovenie úradných prekladov z taliančiny do slovenčiny a zo slovenčiny do taliančiny prispôsobím časovým požiadavkám klienta. Cenník prekladateľských služieb Vám zašlem na požiadanie.

Doplnkové služby

Bližšie informácie o úradných prekladoch:

Úradné preklady (taliančina) sa využívajú pri styku, v ktorom priamym alebo nepriamym zainteresovaným býva štát alebo seriózny biznis. Seriózny biznis i štát v úradnom hľadajú istotu, že v právnom vzťahu, v ktorom ide - z pohľadu štátu o zákon a z pohľadu firmy o peniaze - nebude figurovať čierny peter v podobe falošného alebo nepresného úradného prekladu, ktorý by rozvíril vody a priniesol problémy napr. pri sťažnosti na rozhodnutie, ktoré v dôsledku nesprávneho prekladu zle upravilo práva a povinnosti nejakej osoby (napr. povolilo zahraničnému trestancovi podnikať na území svojho štátu, keď v preklade niekto „zabudol“ preložiť 3 ekonomické trestné činy), alebo by zbavili nejakú osobu svojprávnosti, i keď v originálnom texte by nebolo „zbaviť“ ale len „obmedziť“. Podnikateľa by zas mohlo rozhodiť že v zmluve, ktorú dal za lacno preložiť neúradnému prekladateľovi, sú nesprávne preložené podmienky odstúpenia a tým pádom ostal „uväznený“ v obchode, ktorý sa ukázal ako nevýhodný. Takýmto prešľapom sa dá predísť, keď sa zverí dôležitý text do rúk odborníkovi. Úradný preklad je opatrený odtlačkom štátnej pečiatky, ktorou sa dáva na známosť, že tento preklad je urobený odborníkom, text je preložený pravdivo a že kvalitu prekladu „garantuje“ štát. Úradný prekladateľ je naviac povinne poistený pre prípad škody, ktorá by vznikla zadávateľovi v dôsledku chybného prekladu. Dokonca sa stáva, že úradný prekladateľ – právnik - odhalí počas vykonávania prekladu zmluvy nedostatky, na ktoré upozorní zadávateľa a ich odstránením môžu vylepšiť zadávateľovu pozíciu v zmluvnom právnom vzťahu. Úradný prekladateľ vďaka svojej praxi ochotne poradí zákazníkovi s postupnosťou právnych úkonov potrebných pre vybavenie jeho záležitosti. Záležitosti, ktoré vyžadujú úradný preklad (taliančina), sú: štátne občianstvo (rodný list, sobášny list, výpis z registra trestov), sobáš s Talianom (rodný list, potvrdenie o pobyte a rodinnom stave), štúdium na vysokej škole (vysvedčenie, diplom, štátnica), úraz v Taliansku pre potreby výplaty poistného (lekárska správa), havária v Taliansku pre potreby výplaty havarijného poistenia (správa o nehode), dovoz a zápis vozidla z Talianska (technický preukaz, odhláška, faktúra).