JUDr. ROMAN STOSZEK

úradné preklady v slovenčine a v taliančine
Bratislava, Žilina, Prešov, Piešťany, Liptovský Mikuláš
bezproblémové dodanie úradných prekladov na dobierku po celej SR

slovensky italiano

Kontaktné informácie

Tlmočenie

Poskytujem služby konzekutívneho a simultánneho tlmočenia pre obchodné rokovania, pojednávania, rodinné udalosti (svatba). Veľmi efektívny pri tlmoční telemostov skype pri obchodných rokovaniach, poradách, atď. Ochota vycestovať s klientom do Talianska.

Bližšie informácie o tlmočení (tlmočenie - taliančina):

Tlmočenie je oveľa náročnejšie než preklad. Kým prekladateľ si v slabej chvíľke môže v pokoji „odskočiť“ na toaletu alebo kávu, tlmočník je v plnom pracovnom nasadení nonstop. Kým prekladateľ opustí stav myslenia skúmaním okolitého vtáctva z okna svojho bytu, tlmočník je „torpédovaný“ vetami z jednej i druhej strany. Prekladateľ v tichom byte v župane pláva z jednej izby do druhej, hľadajúc slovník, v ktorom sa „to zapeklité slovíčko“ zrejme nachádzalo, tlmočník na pomyslenie, že si na nejaký výraz nespomína, nemá absolútne čas. Jeho mozog sa stáva procesorom, jeho ústa reproduktormi a ruky bezpečnostným zariadením, aby sa neudrel do tváre, keď od vyčerpania odpadne. Nemôže sa dlho zamýšľať, musí zvukový podnet spracovať automaticky a okamžite tlmočiť (simultánne tlmočenie), čo je mimoriadne náročné na výkon, skúsenosti a aktívnu slovnú zásobu. Pri veta-po-vete tlmočení (konzekutívne) má aspoň čas si vety vypočuť, porozmýšľať nad nimi a postupne ich tlmočiť. Pri konzekutívnom tlmočení je však najviac zaťažená krátkodobá pamäť tlmočníka, ktorý si musí zapamätať presné znenie aspoň 3 viet. Ak nie je vytrénovaný robiť si špeciálne zápisky do tzv. tlmočníckeho notesa, váha zodpovednosti sa prenesie skutočne len na pamäť. Keď príde k najhoršiemu, môže sa tlmočník uchýliť k „záchrannému kolesu“, teda požiadať komunikantov o „sekundu“. Toto je zvlášť častý jav pri tlmočení, kde rozprávajúcim je Talian. Najmä ak je z juhu. Južanov totiž aj diskusia o počasí dokáže tak vzrušiť, že začnú rečniť ako na trhu (živo gestikulujúc) a podstatnú časť výroku zaobalia do menej podstatných informácií. Tlmočník by mal vyfiltrovať, čo patrí do diskusie a tlmočiť len podstatné veci, inak by mu pri reprodukcii všetkého čo Talian povie odpadli ústa alebo by stratil orientáciu v téme. Náročnosťou je najjednoduchšie tlmočenie na polícii, kde má každý na všetko čas. Stredne náročným je tlmočenie obchodného rokovania, kde sa podrobne diskutuje o podmienkach zmluvy a význame určitých slov. Jednoznačne najťažším je tlmočenie na súdnom pojednávaní, kde je tlmočník pod tlakom (všetci účastníci sú pod tlakom), pretože sa dbá na precíznu formuláciu justičného žargónu a nesprávne tlmočenie môže mať procesnoprávne dôsledky (odročenie pojednávania). Takisto protistrana Vás môže napadnúť (procesne, nie fyzicky) za nepresné tlmočenie a snažiť sa z toho získať procesnú výhodu. Napriek tomu práca tlmočníka pre organizácie ako OSN je veľmi lukratívna. Tlmočníci sa každých 20minút menia, odmena dosahuje až 1000 eur/hodina. Odmena však odráža zodpovednosť, kde zle pretlmočený text môže privodiť konflikt národov ... Tlmočník Mgr. Roman Stoszek ponúka kvalitné tlmočenie obchodných rokovaní, prezentácií a porád so zameraním na odborný právnicky a ekonomický žargón (www.preklady-taliancina.sk)