Google+ Roman Stoszek

JUDr. ROMAN STOSZEK

preklady a úradné preklady v slovenčine a v taliančine
Bratislava, Žilina, Prešov, Piešťany, Liptovský Mikuláš
bezproblémové dodanie úradných prekladov na dobierku po celej SR

slovensky italiano

Kontaktné informácie

Profesionálny prekladateľ vs. laik vs. Google Translate

Autor: JUDr. Roman Stoszek

Základnou otázkou je: čo klient zamýšľa preložiť? Prekladá sa novinový článok na internete alebo má zabezpečiť preklad zmluvy? Chce dostať vlastnou fantáziou doplnený obsah nejakého veľmi hrubo preloženého opisného textu (lebo tak prebieha čítanie prekladu po google.translate) alebo preložiť smsku od talianskej letnej lásky... na to posledné mu stačí prekladateľ laik. Ak však prekladáme rozsudky, zmluvy a dokumenty, kde jedna veta môže zmeniť spôsob života nejakého človeka (napríklad Vašej sestry), tak Vám začne záležať na tom, aby každé slovo malo svoj presný preklad. Aby sa nevynechala čiarka tam, kde sa tak z podozrivého môže stať obžalovaný (indiziato, imputato) z decentného mŕtvy (decente- deceduto), zo privedeného zrazu adoptovaný (addotto – addottato). Pri zmluvách, v ktorých má niekto peniaze, ide o každé slovo. O každé. A klient, ktorý sa rozhodne dať vážnu vec neodbornému zhotoviteľovi, má takmer 80% pravdepodobnosť, že budú problémy.
Profesionálny prekladateľ (úradný) pristupuje k prekladu tak, že je to často jeho jediná práca, ku ktorej má rituálny vzťah. Do prekladu vkladá nie nádej, že to dopadne dobre, ale hrdosť, že odovzdáva kvalitu s puncom jeho mena.
Nedávno som bol na tlmočení porady slovenskej stavebnej firmy a jej právneho zástupcu s talianskym najatým právnikom ohľadom výkladu nejasne preložených ustanovení zmluvy. Tlmočilo sa 3 hodiny. V podstate sa celá debata točila okolo troch viet a ich význame. Náklady na konzultáciu s talianskym advokátom, náklady na tlmočenie a fúru stresov si firma mohla ušetriť, ak by zverila preklad úradnému prekladateľovi so zameraním na právo. Drobné šetrenie (na stranu asi 6 eur) môže vyústiť do drsného manka.

Osobitnou kapitolou sú prekladateľské agentúry. Klient si myslí, že u veľkej drahej agentúry určite dostane to najlepšie. Veď za kvalitu sa platí... V skutočnosti je to tak, že veľké agentúry sledujú IBA zisk, a preto hľadajú ČO NAJLACNEJŠIEHO prekladateľa (teda začínajúceho), aby stlačili náklady na minimum (pretože majú veľa zamestnancov a vysoké náklady na prenájom) a cenu pre klienta nafúknu na čo najvyššie maximum. Ak by klient rozmýšľal uvedomelo, našiel by si na internete úradného prekladateľa v jeho okolí zadaním napr. úradný preklad Bratislava a rýchlo by sa dostal k priamemu kontaktu, pričom by dostal férovú cenu (určite nižšiu než v agentúre) a vysokú kvalitu. Okrem toho málokto vie, že existuje portál JASPI, kde je jediný oficiálny zoznam prekladateľov, znalcov a tlmočníkov a cez nenáročný filter by si vybral adekvátneho odborníka.