Google+ Roman Stoszek

JUDr. ROMAN STOSZEK

preklady a úradné preklady v slovenčine a v taliančine
Bratislava, Žilina, Prešov, Piešťany, Liptovský Mikuláš
bezproblémové dodanie úradných prekladov na dobierku po celej SR

slovensky italiano

Kontaktné informácie

Konzultácia ohľadom Talianskeho práva

Autor: Mgr. Roman Stoszek

Na úvod treba povedať, že nápad zvereniť právny prípad do samotných rúk prekladateľa (aj keď toho najlepšieho) s očakávaním pozitívneho rozhodnutia talianskeho súdu na základe ním koncipovanej žaloby je porovnateľné so žiadosťou na veterinára, aby operoval človeka. Veterinár síce „zhruba“ vie, ako telo človeka funguje, no ostrý rez by vykonal asi nie práve sebaisto. I keď prekladateľ právnik pozná základné princípy fungovania talianskeho súdnictva, koncipovať taliansku žalobu je niečo iné než prekladať žalobu. Úloha prekladateľa v tomto prípade spočíva v pochopení prípadu a zabezpečenia efektívnych právnych služieb v Taliansku, pričom pri komunikácii s talianskym advokátom prekladateľ chráni záujmy klienta. Tomu tak odpadá starosť o priamu komunikáciu s talianskym právnikom a priebeh je pohodlnejší a bez zbytočných nedorozumení (typu Talian ma chce ošmeknúť). Takýmito konzultáciami sa rozumie napr. v prípade vymáhania pohľadávky výber najvhodnejšej inkasnej spoločnosti, pri potrebe vykonať oznámenie alebo nejaké podanie na talianskej inštitúcii identifikácia kompetentného úradu a formulácia žiadosti. Slovenský „justičný sprievodca“ sa Slovákovi hodí aj pre jeho pocit, že nezápasí s veternými mlynmi.